Devletin Ülkesi ve Milleti

Bu çalışmada 1982 Anayasasında bir çok kez ifade edilen devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kavramından yola çıkarak Türkiyedeki devlet toplum ilişkilerine daha yakından bakılmaya çalışılacak; tüm temel hak ve özgürlüklerin kullanımının üst sınırına, devlet organlarının/adamlarının yetkilerinin temeline ve konuyla ilgili tüm adli teşkilatının görev alanına sokularak rejimin temel ifadelerinden biri haline getirilen bu kavramın içeriği tartışılacaktır.

 

ISBN : 975-8449-15

Sayfa sayýsý : 150

 

 

Diðer Kitaplar