Resmi İdeoloji Sözlüğü

Zamana egemen olmak ya da tarihi yeniden yazmak, ancak büyük olmakla, aslında büyük olmak da yetmez, ulu bir erke sahip olmakla mümkündür! Eğer bu ?türden? bir erke sahipseniz tebaanızın tüm zamanını ve onun tüm zamansal ilişkilerini kontrol edebilirsiniz. Ve gücünüzle doğru orantılı olarak bu kontrolü, her türlü denetim ve sorgulamanın dışında steril kılmanız da olanaklıdır. Ve buradan yola çıkarak, bu türden bir erke sahipseniz kendi tarihinizden başlamak üzere, toplumunuzun ve hatta giderek tüm bir insanlığın tarihini yeniden yazabilir, bu yazımı dayatabilir ve hatta kontrolünüzde tuttuğunuz zaman içinde bu dayatmayı topluma ve insanlığa kanıksatabilir, farklı bir üretim sürecinin sonu olan bu ?bilgiyi? içselleştirebilirsiniz. Her ölçekte resmi tarihin yazımı bu şekildedir; önce resmi ideolojinin denetiminde yazılır, ardından tekrar tekrar gözden geçirilir ve tekrar tekrar yazılır ve her geçen an yinelenerek/yenilenerek, gerçekliği bozundurularak, zorunlu katkılar ve zorunlu eksiltmelerle yazılan bu tarih, insanlara doğduğu andan başlanarak ezberletilir, okutulur.

 

ISBN : 978-975-8449-44-6

Sayfa sayýsý : 728

 

 

Diðer Kitaplar