Tarihin İnşâsı ve Siyaset: Yazılar

Resmî tarih sadece yalan ve uydurmalardan ibaret bir tarih anlatımı değildir. Resmî tarih, tarihte olmamış bir olayın varmış gibi sunulması da değildir. Yine resmî tarih, basitçe tarihin çarpıtılmasına da indirgenemez; fakat ?daha da kötüsü- bunların tümünü kapsar. Aksine resmî tarih -ve böylesi bir tarih etrafında kurgulanan resmî ideoloji, resmî söylem- tam da gerçekte olan(olaylardan)dan yola çıkar. Resmî tarihi resm-i tarihten ayıran temel farkta işte bu noktada kendini gösterir: Resmî tarih, tarihin kendi bağlamı içinde değil, bugünün siyasal ihtiyaçları, tartışmaları, söylemleri içerisinde yorumlanmasıdır. Tarihte olmuş olay resmî tarih haline getirilirken, bugünün reel politiği çerçevesinde işlevselleştirilir. Tarihte bahsedilen olay artık kendi bağlamından kopartılmış, bugüne eklenmiştir: İncelenen konu, bugünün siyasal tartışmaları bağlamında tarihten verilen bir örnek; bugünün siyasal tartışmalarını destekleyen tarihî bir kanıttır artık ...

 

ISBN : 978-605-5861-00-1

Sayfa sayýsý : 506

 

 

Diðer Kitaplar