AKP Ilımlı İslam Neoliberalizm

?Politik İslam olarak adlandırılan İslamcı hareketler baştan itibaren emperyalizm tarafından araçlaştırıldılar. İlerici, ulusal, sol, sosyalist hareketleri etkisizleştirmek üzere kullanıldılar. Bugün de Müslüman Dünya?da kolonyalist-emperyalist Batı?nın Truva atı işlevi görmeye devam ediyorlar. ?Ilımlı İslam? Batılılar tarafından uyduruldu ve bu hareketlerin radikaliyle sözde ?ılımlısı? arasında bir fark yoktur. Şimdilerde İslamcı Hareketler İngiliz asıllı Siyonist profesör Bernard Lewis tarafından peydahlanan ?kurucu kaos stratejisinin? hizmetinde... Devletleri çökertmek, toplumsal dokuyu parçalamak, topluma yıkımı dayatmak, anarşi ve kaos yaratmak üzere seferber edilmiş durumdalar. Müslüman toplumları bir çıkmaza hapsetmek üzere, İslam adına katliamlar yapmaya, cinayetler işlemeye devam ediyorlar... Kaldı ki, bunların hiçbir zaman alternatif bir toplum projeleri olmadı ve olması da asla mümkün değildir. Aynı şekilde Politik İslam?ın, neoliberalizmin en hevesli savunucusu oluşu da bir tesadüf değildir. Politik İslamcı hareketler iktidar olduklarında ancak neoliberal bir teokrasi üretebiliyorlar?.

 

ISBN : ISBN 9786055580520

Sayfa sayýsý : 288

 

 

Diðer Kitaplar