Yurt ve Dünya Dergisi Üzerine Bir İnceleme

Elinizdeki bu çalışma Yurt ve dünya dergisinin 1940' lı yıllardaki sayıların üzerine odaklanmaktadır. Bir başka ifade ile sadece (birinci) Yurt ve Dünya Dergisi ile ilgilidir. Kadrosunda dönemin önemli yazarlarının ve düşünce adamlarının yer aldığı, dergi solun Ankara çevresini oluşturulması itibarıyla da dikkat çekicidir. Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Niyazi Berkes, Mediha Berkes ve kısmen de olsa Muzaffer Şerif Başoğlu gibi aydınların düşünceleriyle şekillenen dergi, 1940' lar Türkiye' sinin entelektüel tartışmalarında oldukça merkezi bir rol oynamıştır. 

 

ISBN : 9786055176891

Sayfa sayýsý : 356

 

 

Diðer Kitaplar