Resmi Tarih Tartışmaları-2

Resmi Tarih hakim sınıfların bilinmesini istediği tarihtir. Tarihin, geçmişte yaşanmış olanın iktidar sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda kurgulanmış versiyonudur. Bu amaçla toplumsal bellek (hafıza-ı enam) yok edilmek, toplum hafıza kaybına uğratılmak istenir, fakat, resmi tarih oluşturmak bir başına amaç değildir. Asıl amaç (resmi ideoloji) oluşturmaktır. Velhasıl, resmi ideoloji oluşturmak için resmi tarih oluşturmak resmi tarih oluşturmak için de toplumun hafıza kaybına uğratılması, toplumsal belleğin (kolektif hafızanın) yok edilmesi, bozulması, tahrif edilmesi, bugünün egemenlerinin ihtiyacına uygun bir bellek imal edilmesiyle mümkün oluyor. Resmi tarih, yalan, tahrifat, yok saymaya (occultation), adıyla çağırmamaya, sansür ve otosansüre dayanan bir tarih versiyonudur, toplumsal bellek, egemen sınıfların ihtiyacına cevap verecek şekilde yeniden kurgulanır. Dolayısıyla genç nesillere öğretilen tarih gerçek tarih değil ısmarlama üzerine üretilmiş bir tarih versiyonudur Bu uydurulmuş tarih başta genç nesiller olmak üzere, kitleler tarafından içselleştirildiğinde amaç gerçekleşmiş sayılır. Öyleyse bir toplumun hafızasını (belleğini) yok etmeye, değilse bozmaya, hafıza kaybı (amnesie) yaratmaya, tarihi tahrif etmeye kim neden ihtiyaç duyuyor sorusu akla gelir. İktidar olmanın ve iktidarda kalmanın yolu gizlemekten, unutturmaktan, toplumu geçmişine yabancılaştırmaktan, toplumu tarihsizleştirmekten, kimliksizleştirmekten geçiyor.

 

ISBN : 975-8449-39-7

Sayfa sayýsý : 319

 

 

Diðer Kitaplar