Resmi Tarih Tartışmaları-5

Elinizdeki kitap Nutuk?tan hareketle Türk siyasal hayatını tartışıyor. ?Nutuk?u tartışmıyor? elinizdeki bu metin. Bir başka deyişle, Nutuk?un ele aldığı olaylar ve değindiği kişiler ile ilgili ne kadar gerçekçi değerlendirmelerde bulunduğu, ele aldığı konular ile ilgili olarak gerçeklere ne kadar sâdık kaldığı ile ilgilenmiyor ya da neden o dönemde yaşamış bazı tarihsel şahsiyetlere Nutuk?ta yer verilmediğini de tartışmıyor. Aksine bu kitapta, ?Nutuk?, bir araştırma nesnesi olarak ele alınıyor. Yanlış bir ifade olmayacaksa bu kitapta, Nutuk tartışılmıyor, Nutuk?tan yola çıkılarak tartışılıyor; Nutuk konuşulmuyor, Nutuk?tan yola çıkılarak konuşuluyor; Nutuk?tan yola çıkarak siyasi tarihimiz tahlil ediliyor. Özetle bu kitapta Nutuk, hareket noktamızı, araştırma nesnemizi oluşturuyor. Biz bu nesneyi kitapta, Türk siyasi hayatı içerisinde bir yerlere oturtmaya çalışıyor, onu, milliyetçilik, etnik azınlıklar, milli sır ve ezoterizm gibi anahtar kavramlar eşliğinde okumaya çalışmanın yanında, onu tanımaya da çalışıyoruz. Yazarlar: İsmail Beşikçi Mete K. Kaynar Suavi Aydın Tanıl Bora Kadir Dede

 

Yayýnevi : Türkiye Ortadoğu Vakfı: özgür Üniversite

ISBN : 978-975-8449-56-9

Sayfa sayýsý : 198

 

 

Diðer Kitaplar