Tarihin İnşâsı ve Siyaset 1. Cilt 3. Baskı

Resmî ideoloji, tarihin inşâ ve icad edilmiş halidir; toplumsal kurumların tamamına nüfuz etmiş, toplumsal ilişkiler ağı içersinde kendini her gün yeniden üreten bir kavram. Eğitim sistemi, siyasî sistem, din, ekonomi gibi toplumsal kurumların neredeyse tamamında yürütülen ilişkilerin içerisinde yer alır. Dinin “ulu’l emre itâat” düşüncesinden, eğitim sistemindeki Andımıza, ekonomideki “millî burjuva yaratma” projesinden Anayasa’daki “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” düşüncesine kadar tüm toplumsal yapı içinde üretilir ve aktarılır resmî ideoloji.  İnâ şedilen tarih, resmî ideoloji, sadece yalana, uydurmaya indirgenemez; bunları da kapsar; hattâ aşar. İnkâr, görmezden gelme, yok sayma ve tevil de resmî ideolojinin en önemli araçlarıdır. Toplumsal dokuda var olan ve/ya tarihte gerçekte var olmuş olan kimi zaman görmezden gelinir; onun varlığından artık bahsedilmez olur yada bahsedilse de gerçekte oluğundan farklı şekillerde bahsedilir. Kimi zaman gerçekler inkâr edilir, çoğu zaman da o dokuda var olanlar çarpıtılarak sunulur makbul vatandaşa ve makbul vatandaşın makbullüğü, kendisine sunulanların gerçeğin bizzat kendisi olduğuna canı gönülden inanması ve inandıklarını içselleştirebilme kapasitesi ile ilgilidir.

 

Yayınevi : Lambert Academic Publishing

ISBN : 9783659243707

 

 

 

 

Diğer Kitaplar