Kuruluş Yıllarından 12 Eylül’e Kadar Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı başlığını taşıyan bu çalışma söz konusu zemini dikkate alarak Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan 12 Eylül'e kadar olan süreci ideolojiler, imgeler etrafında yaratılan hegemonya söylemleri, temel tartışma konuları, üretim ve bölüşüm ilişkilerinin biçimlenmesi ve dönüştürülmesi gibi meselelr etrafında ele alıyor. Kolektif bir emeğin ürünü olan bu metindeki makaleler okunduğunda Türkiye'de siyasal zeminin altında 1971'e kadar yere ve zamana göre değişkenlik gösteren amorf bir kemalizm algısının daha doğrusu kemalizmlerin belirleyiciliğini; 1971 sonrası dönemde ise anti-kemalist diskurla birleşen, bu arada mukadesatçılığı da beraberine alan popülist bir milliyetçiliğin belirleyici olduğu tespit edilecektir.

 

Yayınevi : Bibloyotek

ISBN : 9788058194533

 

 

 

 

Diğer Kitaplar